Προπονητικό Σύστημα «Αντίληψις»

Το προπονητικό σύστημα «Αντίληψις» έχει σκοπό την όξυνση της αντίληψής μας. Αντίληψη είναι, όπως λίγο πολύ ξέρουμε, μια σύνθετη και πολύπ...

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις»

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν να αυξήσ...

Προπονητικό Σύστημα «Κέρβερος»

Το προπονητικό σύστημα «Κέρβερος» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν να αυξήσου...

Αντίληψις-Κάμερα

Στην αιχμή της τεχνολογίας και έρευνας, το σύστημα "CamVision" ("Αντίληψις - Κάμερα") στοχεύει στην ικανότητα αντίληψης, αντίδρασης και προσανα...

Σύστημα Προπόνησης & Μέτρησης «Reflex»

Το σύστημα προπόνησης και μέτρησης «reflex» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή που συνδιάζει όλα τα πλεονεκτήματα των καινοτόμων πρ...

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις Arm»

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις arm» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν να αυξ...

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις Επίτοιχο»

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις επίτοιχο» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν...

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις Τρίποδο»

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις τρίποδο» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν ...

Προπονητική εφαρμογή «Αντίληψις mobile»

Το  «Αντίληψις mobile» είναι μια προπονητική εφαρμογή (windows & android) που έχει σκοπό την όξυνση της αντίληψής μας. Αντίληψη είναι, όπως λί...

Προπονητική εφαρμογή «Αντίδρασις mobile»

Το  «αντίδρασις mobile» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική android εφαρμογή για smartphones συσκευές με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχά...