11-04-2018

Προπονητικό Σύστημα «Αντίληψις»

Το προπονητικό σύστημα «Αντίληψις» έχει σκοπό την όξυνση της αντίληψής μας. Αντίληψη είναι, όπως λίγο πολύ ξέρουμε, μια σύνθετη και πολύπ...

11-04-2018

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις»

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν να αυξήσ...

14-04-2018

Προπονητικό Σύστημα «Κέρβερος»

Το προπονητικό σύστημα «Κέρβερος» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν να αυξήσου...

15-04-2018

Αντίληψις-Κάμερα

Στην αιχμή της τεχνολογίας και έρευνας, το σύστημα "CamVision" ("Αντίληψις - Κάμερα") στοχεύει στην ικανότητα αντίληψης, αντίδρασης και προσανα...

25-05-2018

Σύστημα Προπόνησης & Μέτρησης «Reflex»

Το σύστημα προπόνησης και μέτρησης «reflex» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή που συνδιάζει όλα τα πλεονεκτήματα των καινοτόμων πρ...

09-11-2018

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις Arm»

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις arm» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν να αυξ...

09-11-2018

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις Επίτοιχο»

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις επίτοιχο» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν...

09-11-2018

Προπονητικό Σύστημα «Αντίδρασις Τρίποδο»

Το προπονητικό σύστημα «αντίδρασις τρίποδο» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική εφαρμογή με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχάνουν ...

27-11-2020

Προπονητική εφαρμογή «Αντίληψις mobile»

Το  «Αντίληψις mobile» είναι μια προπονητική εφαρμογή (windows & android) που έχει σκοπό την όξυνση της αντίληψής μας. Αντίληψη είναι, όπως λί...

27-11-2020

Προπονητική εφαρμογή «Αντίδρασις mobile»

Το  «αντίδρασις mobile» είναι μία ιδιαίτερη προπονητική android εφαρμογή για smartphones συσκευές με τη βοήθεια της οποίας οι αθλητές επιτυγχά...

footer>
Blog   Gallery   Contact   PROJECTS
©2018 OSB   |   info@osb.net.gr   |   (210) 0000000